لوله های سیستم انتقال سیالات

Image
01

لوله های سیستم سوخت رسانی

لوله های سیستم سوخت رسانی در خودرو، محصولاتی با اهمیت و ریسک بالا می باشند و از جمله قطعات ایمنی خودرو محسوب می شوند که وظیفه انتقال سوخت از باک به موتور و برگشت بخارات سوخت به کنیستر و مجددا باک را بر عهده دارند. به طور کلی در چرخه سوخت خودرو مورد استفاده قرار می گیرند و بسته به نوع خودرو از لحاظ شکل و جنس و محل قرار گیری آن متفاوت می باشند

02

لوله های سیستم خلا ترمز

با توجه به اینکه بوستر ترمز برای فعالیت خود نیاز به فضای خلاء دارد، لوله های سیستم خلا ترمز وظیفه انتقال خلا از موتور به بوستر را برعهده دارند و بسته به نوع خودرو از لحاظ شکل و جنس و محل قرار گیری متفاوت خواهند بود.

03

لوله های سیستم خنک کاری

لوله های سیستم خنک کاری وظیفه ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف این سیستم و انتقال سیال را برعهده دارند و بسته به نوع خودرو از لحاظ شکل و جنس و محل قرار گیری آن متفاوت خواهند بود.

Image
01

2Layer Fuel Line (Euro 6)

02

3Layer Fuel Line

Image
Image
03

High Temperature 3 Layer Fuel Line

04

Vapour Line Corrugated Mono Layer

Image
Image
05

Vapour Line Corrugated 3 Layers

X