روز زن مبارک

بسیار خوشبختید که بی اندازه دوست دارید، بسیار خوشبختید که بـی اندازه می‌بخشید مـــی‌خنــدید و زیبایی خــلق می‌کنید.

زن بودنتان را در روز زن تبــــریک می‌گوییم.

«سیزدهم دی ماه هزار و چهارصد و دو»

یلدا مبارک

پاییـــز هِــــزار رَنــــگ مـــی‌رَوَد و زِمِستانِ سپید رَنگ از راه می‌رسَد

و در ایــــن میـــــآن شَبی است بُــــلند بـــه بُلنــــــــدایِ یک فَــرهـــنگ

آئینـی رَنگــارنگ بِه سان پاییـزو درون مایه‌ای سِپید بِه رنگ زِمِستان

«سی آذرماه هزار و چهارصد و دو»

روز بین المللی همبستگی بشر

یکی از اهداف مهم این نامگذاری، ارتقای فرهنگ همبستگی و روحِ مشارکت برای مبارزه با فقر و تشویق دولت‌ها برای اجرای طرح‌های جدید ریــشه‌کنی بـــحرانِ فــقر اســت.

(December 20)

روز بــین‌المللی همبستگی بشر

X