آخرین شعرها

ناظم حکمت شناخته‌شده‌ترین شاعر ترکیه‌ای-لهستانی است و مهم‌ترین و تاثیرگذارترین چهره‌ی ادبیات ترک در قرن بیستم به شمار می‌آید. بسیاری او را به‌عنوان اولین شاعر مدرن ترک معرفی می‌کنند.
شعر ``چگونه به این وطن رحم نکردند؟``
آیا انسان وطنش را می فروشد؟
آب و نانش را خوردید
آیا در این دنیا عزیزتر از وطن هست؟
آقایان چگونه به این وطن رحم نکردید؟
پاره پاره اش کردند
گیسوانش را گرفتند و کشیدند
کشان کشان بردند و تقدیم کافر کردند
آقایان، چگونه به این وطن رحم نکردید؟
دستها و پاها بسته در زنجیر،
وطن، لخت و عور بر زمین افتاده
و نشسته بر سینه اش گروهبان تکزاسی.
آقایان چگونه به این وطن رحم نکردید؟
میرسد آنروز که چرخ بر مدار حق بگردد
رسد آنروز که به حسابهای شما برسند
میرسد آنروز که از شما بپرسند:
آقایان چگونه به این وطن رحم نکردید؟

دانلود فایل کتاب
Image
01

نویسنده

ناظم حکمت

02

مترجم

رضا سید حسینی، جلال خسرو شاهی

03

دسته‌بندی

ادبیات

X