«جزئیات دوره آموزشی آدیت لایه ای(LPA)»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره آدیت لایه ای(LPA) 11 آذرماه 8 ساعت موسسه پارسه جناب آقای رحیمی مجد تولید، انبار، مهندسی، تضمین کیفیت، کنترل کیفیت، نت 
X