«جزئیات دوره آموزشی افتر افکت مقدماتی و پیشرفته»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره افتر افکت مقدماتی و پیشرفته 2311 تیر الی 15 شهریور 45 ساعت آموزشگاه رادمان سرکار خانم نظری اداری
X