«جزئیات دوره آموزشی POKAYOKE»

دوره آموزشی زمان برگزاری ساعت نام موسسه نام مدرس واحد شرکت کننده
دوره POKAYOKE 1 مهر – ساعت تولید، کیفیت، نت و قالب سازی
X