زنده یاد ایرج یزدان بخش
سهیل یزدان بخش مدیر گروه
مسعود هدشی مدیر عامل
X