در حال نمایش 5 نتیجه

لوله های سیستم سوخت رسانی
لوله های سیستم سوخت رسانی در خودرو، محصولاتی با اهمیت  و ریسک بالا 
می باشند و  از جمله قطعات ایمنی
خودرو محسوب می شوند که وظیفه انتقال سوخت از باک به موتور و  برگشت بخارات سوخت به کنیستر و مجددا باک را بر عهده
دارند. به طور کلی در چرخه سوخت خودرو مورد استفاده قرار می گیرند و بسته به نوع
خودرو از لحاظ شکل و جنس و محل قرار گیری آن متفاوت می باشند

لوله های سیستم خلا ترمز
با توجه به اینکه بوستر ترمز برای فعالیت خود نیاز به فضای خلاء دارد، لوله های سیستم خلا
ترمز وظیفه انتقال خلا از موتور به بوستر را برعهده دارند و بسته به
نوع خودرو از لحاظ شکل و جنس و محل قرار گیری متفاوت خواهند بود

لوله های سیستم خنک کاری
لوله های سیستم خنک کاری وظیفه ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف این
سیستم و انتقال سیال را برعهده دارند و بسته به نوع خودرو از لحاظ شکل و جنس و محل
قرار گیری آن متفاوت خواهند بود

X