در حال نمایش 4 نتیجه

پمپ خودرو دو وظیفه مهم، پمپاژ سوخت به موتور و تعیین سطح بنزین موجود در باک را برعهده دارد. به طور کلی پمپ های سوخت از نظر جایگاه قرارگیری فیلتر تصفیه بنزین به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
1- پمپ سوخت با لوله برگشت (In-line): در این نوع سیستم سوخت، فیلتر تصفیه بنزین خارج از محفظه باک قرار دارد.
2- پمپ سوخت بدون لوله برگشت (In-tank): در این نوع سیستم سوخت، فیلتر تصفیه بنزین داخل کاسه پمپ قرار دارد
طراحی بهینه پمپ بنزین خودرو از آنجایی که باعث افزایش بهره وری در انتقال سوخت و افزایش راندمان موتور می شود بسیار مهم است. شرکت پارسایاران قادر است تا انواع پمپ های سوخت براساس نوع خودرو با طراحی های متفاوت را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. تمامی محصولات این شرکت نه تنها حین فرآیند تولید بلکه در هنگام مونتاژ بر روی خودرو نیز به صورت 100 درصدی کنترل می شود.

X