در حال نمایش 2 نتیجه

کانکتورهای اتصال سریع از جمله قطعات مهم وفوق ایمنی خودرو محسوب می شوند که وظیفه اتصال لوله های سیستم انتقال
سیال به سایر قطعات خودرو را برعهده دارند
براساس نوع کاربرد به شکل های مختلف طراحی و تولید می شوند.
ازجمله کاربرد آنها می توان به سیستم خنک کاری ، سیستم انتقال سوخت، سیستم خلا ترمز و … اشاره نمود.
داشتن کیفیت مطلوب در اتصال و عدم نشتی از جمله مهم ترین ویژگی های یک اتصال سریع به شمار می روند.

X