شرایط احراز مزایا
 • جنسیت: آقا
 • نوع همکاری: تمام وقت
 • مهارت های شغلی: جوشکاری، تراشکاری و آشنایی با کار فنی
 • سابقه کاری:حداقل 3 سال
 • حقوق توافقی
 • بیمه تامین اجتماعی از روز اول
 • بیمه تکمیل درمان
 • پاداش بر اساس عملکرد
 • هدیه روز تولد
 • هدیه سالگرد استخدام
 • پک معیشتی
 • پرداخت های مناسبتی (عید نوروز و … )
 • استفاده از خدمات دندانپزشکی مستقر در مجموعه
 • سرویس رفت و آمد
 • استفاده از تعطیلات قراردادی
X